Certificacions

CERTIFICACIONS ASCENSORES SALOU SL

  • Ascensores Salou, SL considera que l’èxit s’obté buscant la confiança i la completa satisfacció dels nostres clients i perseguint una millora contínua. Per tal d’assolir l’excel·lència en la gestió diària de l’empresa, Ascensors Salou, SL, des de fa dècades, porta implantant un Sistema de Control de la Qualitat i compleix amb les directives europees en ascensors.
  • Ascensores Salou, SL és una empresa associada a GAE (Grup Ascensorista Europeu), grup de Pimes del sector de l’ascensor. El grup GAE compta amb 20.000 instal·lacions en manteniment i 1.500 instal·lacions d’obra nova i rehabilitació anuals a nivell nacional.
  • Ascensores Salou, SL es troba agremiada al GEDAC (Gremi Empresarial d’Ascensors de Catalunya). El GEDAC agrupa les empreses instal·ladores i conservadores d’aparells elevadors de Catalunya, actuant com a interlocutor, davant les administracions, entitats i institucions vinculades i és membre de la Federació Empresarial Espanyola d’Ascensors.

Certificaciones

Registre d’empresa de qualitat
• Nombre: ÉS 047.328-1 (1035)
• Norma: UNE-EN-ISO 9001: 2008
• Abast: Activitats de disseny, instal·lació, manteniment i reparació d’ascensors. Instal·lació, manteniment i reparació de plataformes de càrrega i plataformes de minusvàlids. Manteniment, reparació i control d’ascensors en navilis
Compliment de la Directiva Europea
• Nombre: ES000175-1035
• Norma: Directiva Europea 95/16 / CE
• Abast: Disseny, producció, muntatge, instal·lació, control final i assajos en ascensors (annex XIII, mòdul H del Reial Decret 1314/1997)
Qualitat en les Modificacions Importants
• Nombre: ES000175-1035-A
• Norma: Reial decret 88/2013 Norma ITC AEM-1
• Abast: Disseny, producció, muntatge, instal·lació, control final i assajos en ascensors amb velocitat> 0,15M/s. (Annex IV del RD 88/2013).